Budowa kompleksu hotelowo–rekreacyjno–konferencyjnego z przystanią wodną w Murzynowie

Z przyjemnością informujemy, że firma Maria – Murzynowo Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach działania 6.2. Turystyka osi priorytetowej VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych na rozwoju turystyki i rekreacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na realizację projektu:

BUDOWA KOMPLEKSU HOTELOWO–REKREACYJNO–KONFERENCYJNEGO Z PRZYSTANIĄ WODNĄ W MURZYNOWIE

Więcej informacji