Projekty unijne

 

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że firma Maria – Murzynowo Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach działania 6.2. Turystyka osi priorytetowej VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych na rozwoju turystyki i rekreacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na realizację projektu:

BUDOWA KOMPLEKSU HOTELOWO–REKREACYJNO–KONFERENCYJNEGO Z PRZYSTANIĄ WODNĄ W MURZYNOWIE

BENEFICJENT: Marina-Murzynowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
WARTOŚĆ PROJEKTU: 23 519 730,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 11 759 865,00 PLN
UDZIAŁ ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 42,5 %
wartości dofinansowania, tj. 9 995 885,25 PLN
OKRES REALIZACJI: 01/10/2009 – 31/12/2014

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego