Zapytania ofertowe

 

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności

Szanowni Państwo!

W związku z realizacja inwestycji:

BUDOWA KOMPLEKSU HOTELOWO–REKREACYJNO–KONFERENCYJNEGO Z PRZYSTANIĄ WODNĄ W MURZYNOWIE

w ramach działania 6.2. Turystyka osi priorytetowej VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych na rozwoju turystyki i rekreacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Marina-Murzynowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w związku z następującymi zapytaniami ofertowymi:

Dodano: 15 grudnia 2015
Zapytanie-ofertowe_NISKIE_PRĄDY_do22122015
Zapytanie-ofertowe_STACJA_CZOŁOWA_do22122015
Zapytanie-ofertowe_TELEWIZORY_do22122015
Dodano: 08 grudnia 2015
Zapytanie_ofertowe_FOTOWOLTAIKA_do15122015
Zapytanie-ofertowe_NISKIE_PRĄDY_do15122015
Zapytanie-ofertowe_STACJA_CZOŁOWA_do15122015

 

 

 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego